homecontact

Hoofdnavigatie

Over Zuid-Afrika

De Regenboognatie: vol mogelijkheden čn problemen

De Apartheid is waardoor Zuid-Afrika bekend is geworden, het consequent scheiden van 'blank' en 'zwart' in alle mogelijke maatschappelijke en politieke situaties. In 1994, sinds de eerste democratische verkiezingen maakt Zuid-Afrika een intensief democratiseringsproces door. Deze veranderingen gingen gepaard met veel inzet voor verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen, maar desalniettemin blijven de tegenstellingen tot dusver toch nog groot. Door de inmiddels ingezette versnippering van het ANC heerst er in toenemende mate politieke onrust. Deze politieke partij, en vroegere bevrijdingsbeweging, had na 1994 een zekere stabiliserende functie in het land, maar lijkt nu ten prooi aan verdeeldheid. Toch werd Jacob Zuma, de huidige ANC-leider, in het voorjaar 2009 met ruime meerderheid tot de nieuwe president van Zuid-Afrika gekozen. 

 

De naam van Nelson Mandela is voor altijd verbonden met de strijd tegen de Apartheid en de bijzondere manier waarop hij zijn land tot een nieuwe eenheid probeerde te smeden: de regenboognatie. Binnen deze regenboognatie gaat het om 'blank', 'zwart', kleurling, čn de diverse stammen binnen de zwarte bevolkingsgroep. De wijze leiders binnen de Zuid-Afrikaanse samenleving proberen rivaliteit tussen de diverse stammen zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Zuid-Afrika loopt economisch gezien ver vooruit op andere Afrikaanse landen; het is rijk aan bodemschatten, waarvan steenkool, goud endiamanten altijd een grote rol in de economie hebben gespeeld. Johannesburg is vanouds hierbij het centrum. De rijkdom is echter zeer ongelijk verdeeld over de bevolking. Het platteland is in het algemeen heel armelijk. In de steden ziet men grote verschillen tussen de wijken van de welgestelden en de hogere middenklassen en de wijken van de arme bevolking. De armoede in stedelijke gebieden concentreert zich vaak in uitgebreide krotten-wijken, de zogenaamde townships, die meestal ver van de stadscentra liggen.

 

Helaas leidt de armoede ook tot andere problemen in Zuid-Afrika, zoals de ongelijke kansen in het onderwijs, de verspreiding van HIV/Aids en de criminaliteit. Het land kent de laatste jaren ook nog een toestroom van een enorm aantal (illegale) immigranten uit geheel zuidelijk Afrika, hetgeen vooral bij de armste bevolkingsgroepen leidt tot grote frustraties.

 

Daarnaast staat Zuid-Afrika natuurlijk ook bekend om haar schitterende natuur. De bekende wildparken, zoals het Kruger Park, zijn daar een schitterend voorbeeld van. Het land is dan ook heel populair als een prachtig vakantieland. Steeds meer toeristen weten Zuid-Afrika te vinden.