homecontact

Hoofdnavigatie

Stedenbanden
 


 

Stedenbanden van Delft

De gemeente Delft heeft twee stedenbanden:

*      1984, EstelŪ, Nicaragua

*      1994, Mamelodi, townshop bij Pretoria, Zuid-Afrika 

        (sinds december 2000: Tshwane)

 

"Een stedenband is een officieel en politiek maatschappelijk gedragen samenwerkingsakkoord tussen twee lokale besturen".

De filosofie van die stedenband luidt: "In een sfeer van gelijkwaardigheid kennis uitwisselen rond gemeenschappelijke thema's opdat deze kennis bijdraagt tot een betere verhouding tussen Noord en Zuid en bijgevolg leidt tot een betere en rechtvaardigere wereld".

Concreet komt dit op het volgende neer. Lokale besturen in het Zuiden hebben dikwijls tekort aan middelen, ervaring en capaciteit. Door uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen met een gemeente in het Noorden proberen beide gemeenten, zowel bestuur als inwoners iets van elkaar te leren en elkaar te versterken: een win-winproces. De gemeente kan door het aanreiken van expertise en middelen aan de partnergemeente op haar eigen manier bijdragen aan rechtvaardige wereldverhoudingen. Tegelijkertijd biedt de samenwerking ook de mogelijkheid om het eigen beleid te spiegelen, culturele eigenheid nog meer dan voorheen te erkennen en zelf heel wat op te steken van een andere cultuur


 

 

Daarnaast heeft de gemeente Delft een geformaliseerde relatie met partnersteden:

*      2001, Adapazari, Turkije
*      1969, Aarau, Zwitserland
*      1985, Freiberg, Duitsland
*      1971, Kfar Saba, IsraŽl

In 2010 is er een vijfde partnerovereenkomst ondertekend in China met de keramiekstad Jingdezhen.

In de tuin van het Bestuurskantoor is in 2006 een wegwijzer onthuld waarop de richting naar en de afstand tot de twee stedenbandsteden en vier partnersteden staat aangegeven.

De relatie met een partnerstad is bedoeld contacten tussen burgers van de beide steden te bevorderen. In de Delftse situatie is de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de partnerstad-relatie afhankelijk van initiatieven uit de burgerij. De achterliggende gedachte achter deze contacten varieert per partnerstad.

 

In 2006 heeft de gemeente - op initiatief van de besturen van de zes zustersteden -  in de tuin van het Bestuurskantoor een wegwijzer onthuld, waarmee de richting naar en afstand tot de twee stedenbandsteden en de vier partnersteden wordt aangegeven.