homecontact

Hoofdnavigatie

Jaarverslagen

Doelstelling

De Stichting Delft-Mamelodi/Tshwane ondersteunt projecten voor/door de gemeenschap in de Zuid-Afrikaanse zwarte township Mamelodi met als doel om de leefomstandigheden daar te verbeteren. En meer specifiek om armoede te bestrijding. Een en ander ook in het kader van de Millenniumdoelen. In de gemeente Delft wil ze bekendheid voor deze relatie in het algemeen en voor de lopende projecten in het bijzonder genereren en actualiseren.

Beleidsuitgangpunten

Uitgangspunt van de Stichting is dat de mensen in Mamelodi beslissen welke projecten ze met onze steun van de grond willen krijgen. Aanvragen voor ondersteuning van activiteiten/projecten vanuit Mamelodi worden door ons bestuur besproken en waar mogelijk gehonoreerd. Activiteiten/projecten van/voor vrouwen en jongeren krijgen voorrang. Ook wordt in ogenschouw genomen of de activiteiten/projecten, na een maximale inzet van 3 jaar van onze kant, op eigen benen kunnen staan. Dit moet betekenen dat ze dan voortgezet worden door een maatschappelijke organisatie (NGO) of als bedrijf levensvatbaar zijn. Train the trainer (vergroting zelfstandigheid) en werkgelegenheid (armoedebestrijding) spelen ook een rol bij de besluitvoering.

Aan de Delftse kant wordt bekeken hoe die projecten ondersteund kunnen worden met specifieke deskundigheid, ervaring en financiŽle middelen. De Stichting staat open voor alle Delftse burgers en organisaties die een steentje willen bijdragen aan de opbouw van Mamelodi. De Stichting probeert in voorkomende gevallen mensen en organisaties in Delft actief te betrekken met het oog op hun specifieke kennis en ervaring. Zo nodig organiseert de Stichting acties om financiele middelen te verkrijgen voor de ondersteuning van projecten en voor het continueren van een revolving fonds.