homecontact

Hoofdnavigatie

Werkplan

Werkplan 2018

Mamelodi

De Phaphama training is vorig jaar afgerond. Het was een training Business management en werd gegeven door Phaphama, een NGO uit Soweto (Johannesburg). In het kader van de millenniumdoelen neemt de business management cursus een bijzondere positie in. Hierbij is mensen geleerd om op basis van realistische businessplannen eigen organisaties of bedrijfjes op te zetten. Er hebben 15 mensen vanuit Mamelodi aan deelgenomen waarvan een aantal gerelateerd is aan lopende projecten. (Waste management,Theatre en Boipele) alsmede onze belangrijkste projectleiders in Mamelodi en onze co÷rdinator aldaar.
Hieruit zijn minimaal 8 business plannen voortgekomen.
Dit jaar wordt er gewerkt aan het vervolmaken van deze individuele plannen en het daarna begeleiden van het opzetten van deze organisaties en bedrijfjes.
Concreet gaat het daarbij om de start van een timmerbedrijf en het opzetten van professionele cursussen (dans, theater, muziek, ceramiek, sierraden). Ook de lopende projecten (Waste, Theatre, Boipele) zullen aan de hand van de nieuwe businessplannen duurzamer moeten worden.

De lopende projecten Waste Management en Theatre (HIV-project met straatkinderen) krijgen dit jaar nog een vervolg.
Allereerst moeten de nieuwe businessplannen ge´mplementeerd worden. Voor het Waste project moet de aanschaf van trolleys het verzamelen en verwerken van afval beter mogelijk maken.
Het is de bedoeling dat het Theaterproject nu dermate duurzaam wordt, dat dit jaar deelgenomen kan worden aan het grote theater festival in Grahamstown (ZA).

De Boipele projecten zijn gerelateerd aan de Tshegofatsong school (een school voor gehandicapte kinderen in Mamelodi. Concreet gaat het daarbij om Urban gardening en Brick making. Door de enorme en nauwelijks beheersbare groei van de school was hun belangstelling de afgelopen jaren daarop gericht. Inmiddels hebben ze er blijk van gegeven bovengenoemde activiteiten weer te willen oppakken, vanwege het feit dat ze hun leerlingen ook na hun 18e verjaardag iets te bieden moeten hebben.
Ons plan is om dit jaar nieuwe projectleiders voor Gardening and Brick making te vinden en ook met hen bedrijfsmatig, dwz met een businessplan, aan de slag te gaan.

SOS / Poor backyard creches
Ter ondersteuning van diverse particuliere creches in Mamelodi-Oost is een aantal jaren samengewerkt met SOS Kinderdorp.
Vorig jaar was het laatste traject van dit 3-jarige project, waarbij 3 x 60 vrouwen opgeleid zijn om officiŰle crŔcheleidsters te kunnen worden. Dit traject heeft de Stichting Malibongwe, opleidingsfonds voor zwarte vrouwen in Zuid/Afrika, in z┤n geheel voor haar rekening genomen. Verder zouden er van ons uit een aantal creches fysiek ondersteund worden. Verbouw en nieuwbouw zijn daarbij aan de orde. Verdere ondersteuning bestaat uit matrasjes, dekentjes, leer-speelgoed, voedselsupplementen en in het geval van de HIV/Aids creches medicijnen.
Dit jaar hopen we onze inbreng voor de laatste 2 creches met deze ondersteuning af te ronden.

Rondavels
Het renoveren en als historisch-cultureel instituut in gebruik nemen van deze rondavels was een van onze eerste projecten in Mamelodi.
Het betreft hier 14 grotere en kleinere rondavels (de enige originele Afrikaanse ronde huizen in Mamelodi, die van leem gemaakt zijn en rieten daken hebben. Ze zijn gelegen in een omheinde parkachtige omgeving). Nadat de toenmalige illegale bewoners, door de gemeente herplaatst zijn, werden de rondavel gerenoveerd en voor historisch culturele activiteiten beschikbaar gesteld. Door gebrek aan belangstelling en daardoor gebrek aan beheer en onderhoud, zijn de rondavels helaas weer in verval geraakt en kunnen in deze staat ook niet meer gebruikt worden. Onze steun is gevraagd om hier in positieve zin verandering in te brengen.
De afspraak is dat dit jaar de schade geinventariseerd wordt, dat in samenwerking met potentiele gebruikers een werkplan wordt opgesteld met een duidelijke organisatiestructuur en planning. De eerste stappen hiertoe zijn inmiddels gezet.

Organisatie in Mamelodi
Met het aantreden van mr. Jimmy Mnisi hebben wij sinds juni 2010 een supervisor en verder heeft elk project een eigen projectleider. De afspraak is dat Jimmy maandelijks een rapport schrijft dat hij ook naar ons bestuur verzend, zodat wij in elke bestuursvergadering de vorderingen of het ontbreken daarvan kunnen bespreken en terugkoppelen.
Gezien de leeftijd van Jimmy Mnisi en de haperende verslaglegging zoeken wij dit jaar een jonge co÷rdinator die eerst samen met Jimmy en later zelfstandig deze klus kan gaan klaren. Daarnaast hebben we begin dit jaar een nieuw format verslaglegging ontwikkeld en met de projectleiders besproken in de hoop dat dit de rapportage zal verbeteren. Tot nu te blijven we te veel afhankelijk van (regelmatige) bezoeken aan de township. Ook de meer bestuurlijke aansturing van de activiteiten/projecten vanuit Mamelodi zelf heeft nieuwe impulsen nodig. We overwegen of er dit jaar weer eens een vervolg moet komen op de zogenaamde Bosberaden.

Delft

  • Het houden van minimaal 6 bestuursvergaderingen per jaar.
  • De Stichtingsraad komt 1x per jaar bijeen t.b.v. de vaststelling van de jaarstukken. Hierbij worden ook alle andere betrokkenen uitgenodigd.
  • Het verder uitwerken en ondersteunen van onze projecten in Mamelodi (zie aldaar)
  • Het updaten en beheren van de website;
  • Het inzetten van sociale media om onze projecten en werkzaamheden meer bekendheid te geven.
  • Onderzoeken of we, met name via de TU-Delft, weer wat meer gebruik kunnen maken van stagiaires.